Регистрация на нов дистрибутор на TianDe

Регистрирайте се днес в компания ТианДе! Получавате следните възможности:

  1. Регистрацията ви е безплатна и нямате задължителни или минимални месечни покупки.

  2. Купувате продуктите с отстъпка от каталожната цена. Отстъпката е постоянна и не зависи от месечния оборот.

  3. Продавате с надценка - това е директната печалба за вас от продажбата на продукти.

  4. Получавате бонуси - в зависимост от продажбите на привлечени от вас дистрибутори, като в момента Вие имате реален шанс да бъдете сред първите дистрибутори на компанията във Вашето населено място и да привлечете лесно нови представители, създавайки своя мрежа и да печелите от оборота на нейните продажби.

За да се регистрирате в TianDe е необходимо да попълните формата по-долу. След регистрацията ще получите имейл с вашия личен регистрационен номер в компания ТианДе и активиран профил, от който ще можете да виждате и поръчвате желаните от вас продукти на дистрибуторски цени.


 
* Име:  
* Фамилия:  
* Рождена дата (ДД/ММ/ГГГГ):  
* Имейл:  
* Мобилен телефон:  
Домашен телефон:  
 
* Адрес (ж.к. бл. ул. No: вх. ет. ап.):  
* Град:  
Пощ. Код:  
Област:  
Държава:  
 
* Контролен въпрос:  
* Отговор на контролния въпрос:  
 
Имате намерение:   да купувате за себе си с отстъпка
да печелите като продавате с надценка
да строя своя структура и да получавам бонуси
 
Запознати ли сте с мрежовия маркетинг:   Да
Да - имам опит от друга МЛМ
Не
 
Кратък коментар:  
 
  Security Image
* Код за сигурност:  
 
  Потвърждавам, че нямам друга регистрация в компания ТианДе.
  ВНИМАНИЕ! Ако желаете да се регистрирате под конкретен спонсор използвайте формата за регистрация на сайта TianDe.ru