Маркетинг план

Маркетинг план на компания TianDe

Понятия и термини

Online-office - Онлайн офис - личен уеб-офис на Дистрибутора, където се отразява работата (ЛО, СО, ранг) на структурата на всеки дистрибутор. http://my.tiande.ru/login

Активен Дистрибутор (АД) - лице, изпълняващо изискванията за минимален Личен Обем.

Бал (Б) - стандартна мерна единица за измерване стойността на стоките, върху които се изчислява бонус. При изчисляване на бонуса 1 Бал се равнява на 1 BGN  или 1Бал = 1 лева

Директорски Бонус – бонус за дистрибутори, които са с ранг на Директор или по-висок.

Бонус Отстъпка (БО) – полага се на всеки Активен Дистрибутор за Структурен Обем направен през отчетния период.

Дистрибутор - физическо или юридическо лице, която е сключило договор с компанията и работи в съответствие с Етичния кодекс.

Дистрибуторска цена - цената при която се закупуват продуктите от дистрибуторите независимо от техния ранг.

Дистрибуторски номер - номер на компютърна сметка, който се определя на дистрибутора при подписването на договор с компанията. Всеки един от дистрибуторите може да има само един Дистрибуторски номер.

Информационен спонсор (спонсор) - дистрибутор, който лично е привлякъл друг дистрибутор да сключи договор с компанията , се явява негов информационен спонсор.

Личен Обем (LO) - покупките, направени лично от дистрибутора през текущия месец изразени в Балове. Използва се при определяне на ранга на дистрибутора и начисляване на бонусите. Месечен показател.

Логин - код, съответстващ на номера на договора на Дистрибутора. Издава се на всеки нов дистрибутор и служи за активиране на профила му в Онлайн-офиса.

Месец на квалификация - текущия месец, през който Дистрибутора изпълнява условията за квалификация за ранг.

Минимален Личен Обем (MLO) - Личен обем на Дистрибутора, който позволява да се получава Бонус Отстъпка за структурния обем реализиран от неговите дистрибутори.
MLO = 100 Б.

Поколение (ниво) - позицията на дистрибутора в структурата от гледна точка на неговия спонсор.

Ранг (статус) - индикатор на кариерата на дистрибутора - Консултант, ВИП-клиент, Стажант, Инструктор, Партньор, Майстор, Мениджър, Директор, и т.н.

Структурен Обем (CO) – е равен на сумата на вашия Личен Обем (LO) и Личния Обем(LO) на всички дистрибутори във вашата структура, независимо от нивото в което те се намират. Месечен показател.

Маркетинг план за победители

Три стратегии за постигане на успех!

Стратегия 1 - Консултант по красота и здраве

Ви дава възможност:

 • Можете да купувате продукти на дистрибуторски цени -  с отстъпка от каталожната цена.
  Получавате печалба от продажби на дребно - 54% надценка.
 • Бонус отстъпка за LO >= 100 Б от 5% до 38%.

 

Пример
Вие сте закупили продукти от представителството на компанията, на дистрибуторски цени на стойност 200 лева. Препоръчителната надценка е 54%.
200 лв. + 54% = 308 лв. (200 лв. * 1.54 = 308 лв.)
Вашата печалба от продажбите на дребно е 108 лева.
(308 лв.- 200 лв. = 108 лв.).

Вашия Бонус
Ако през отчетния период сте закупили продукти чиято стойност изразени в Балове е в размер на 100 бала, можете да получите Бонус Отстъпка от 5%
100Б х 5% около 5 лв.
 

Ако баловата стойност на закупените от вас продукти е в размер на 300 Б, можете да получите Бонус Отстъпка от 10% :  около 30 лв.

 

Стратегия 2 - Професионален ръст

Ви дава възможност:

 • Можете да купувате продукти на дистрибуторски цени - с отстъпка от каталожната цена.
  Получавате печалба от продажби на дребно - 54% надценка.
 • Бонус Отстъпка за LO >= 100 Б от 5% до 38%
 • Бонус Отстъпка за СО на привлечените от вас Дистрибутори от 5% до 38%
  (за да се квалифицирате за този бонус трябва да имате LO>=100 Б)
 • Директорски Бонус

   

Маркетингов план - Таблица 1. Бонус отстъпка (БО)

Класиране Мин. ЛO, Б. LO *, Б CO, Б Бонус отстъпка Среден размер на Бонуса Директорски Бонус
Консултант < 100 - - 0%   -
Вип Клиент 100 100 100 5% 5 - 10 лева -
Стажант 100 100 300 10% 25 - 50 лева -
Инструктор 100 100 1 000 15% 75 - 150 лева -
Партньор 100 100 1 500 19% 250 -570 лева -
Майстор 100 100 3 000 23% 500 - 1100 лева -
Мениджър 100 100 5 000 27% 750 - 1800 лева -
Директор 100 100 7 000 30% 1000 - 2900 лева
и повече
5% до 5 ниво на Д
Гранд  Директор 100 100 11 000 31%
 
5% до 5 ниво на Д, ГД
Сребърен  Директор 100 100 15 000 32%
 
5% до 5 ниво на Д, ГД, СД
Златен  Директор 100 100 25 000 33%
 
5% до 5 ниво на Д, ГД, СД, ЗД
Перлен  Директор 100 100 50 000 34%
 
5% до 5 ниво на Д, ГД, СД, ЗД, ПД
Рубинен  Директор 100 100 100 000 35%
 
5% до 5 ниво на Д, ГД, СД, ЗД, ПД, РД
Сапфирен Директор 100 100 300 000 36%
 
5% до 5 ниво на Д, ГД, СД, ЗД, ПД, РД, Сапф. Д

Изумруден Директо

Брилянтен Директор

100

100

100

100

600 000

900 000

37%

38%


 
5% до 5 ниво на Д, ГД, СД, ЗД, ПД, РД, СапфД, Из.Д, БД

LO *, Б - Бонус отстъпка за Личен Обем (ЛО) се начислява при условие, че ЛО ≥ 100 Бала

 

Маркетингов план - Таблица 2. Разлика на Бонус Отстъпка

Класиране БО К-нт VIP Ст Ин Па Ма Ме Д СД ЗД ПД РД СапфД ИД БД
Консултант(К-нт) 0% -----                            
ВИП-клиент(VIP) 5% 5% -----                          
Стажант(Ст) 10% 10% 5% -----                        
Инструктор(Ин) 15% 15% 10% 5% -----                      
Партньор(Па) 19% 19% 14% 9% 4% -----                    
Майстор(Ма) 24% 24% 19% 14% 9% 5% -----                  
Мениджър(Ме) 27% 27% 22% 17% 12% 8% 3% -----                
Директор(Д) 30% 30% 25% 20% 15% 11% 6% 3% *              
Сребърен Директор (СД) 31% 31% 26% 21% 16% 12% 7% 4% 1% *            
Златен Директор (ЗД) 32% 32% 27% 22% 17% 13% 8% 5% 2% 1% *          
Перлен Директор (ПД) 33% 33% 28% 23% 18% 14% 9% 6% 3% 2% 1% *        
Рубинен Директор (РД) 34% 34% 29% 24% 19% 15% 10% 7% 4% 3% 2% 1% *      
Сапфирен Директор (СапфД) 35% 35% 30% 25% 20% 16% 11% 8% 5% 4% 3% 2% 1% *    
Изумруден Директор (ИД) 36% 36% 31% 26% 21% 17% 12% 9% 6% 5% 4% 3% 2% 1% *  
Брилянтен Директор (БД) 37% 37% 32% 27% 22% 18% 13% 10% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% *

* - Директорски бонус
Дистрибутори с ранг Директор или по-висок, получават допълнителен бонус отстъпка от 5% до 5-то ниво на своите дистрибутори от първо ниво, които също са с ранг Директор или по-висок при условие, че е изпълнено «Правило 75/25».

«Правило 75/25»
Дистрибутор (Спонсор), достигнал ранг Директор или по-висок, при когото на първо ниво се появи Дистрибутор(Дистр1) с ранг Директор или по-висок, ще получи 5% бонус до 5 нива на неговата структура, при условие, че CO1 на Дистрибутора(Дистр1) не надвишава 75% от CO на висшестоящия Дистрибутор(Спонсор).

«Правило компресия»
При изчисляване на Бонус отстъпките за отчетния период се прилага "правило компресия":
Ежемесечно резултатите за отчетния период на всички Активни дистрибутори и техните структури се издигат до първия висшестоящ Активен дистрибутор. След това се определят ранговете и се начисляват бонусите.

Коефициент на ефективност на работата на спонсора Коефициент на ефективност на работата на спонсора (КЕРС) стимулира Спонсора да развива различни клонове(разклонения) с дистрибутори. На първо ниво на спонсора са няколко дистрибутори, което означава, че има няколко клона в структурата. Ако обемът на структурата на един клон е повече от 75% от общият размер на структурния обем на висшестоящия Дистрибутор(Спонсор), при изчисляването на бонуса от този клон се прилага коефициентът на ефективност работата на спонсора.

 

Таблица 3. Коефициент на ефективност на работата Спонсора (КЕРС)

Дял на клона 75% 76% 77% 78% 79% 80% 81% 82% 83% 84% 85% 86%
Коефициент 1 0,960 0,930 0,910 0,900 0,860 0,830 0,810 0,800 0,760 0,720 0,710
87% 88% 89% 90% 91% 92% 93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%
0,700 0,600 0,550 0,500 0,450 0,400 0,375 0,365 0,355 0,345 0,335 0,325 0,315 0,300

 

Стратегия 3 - Звезден маркетинг

Ви дава възможност:

 • Можете да купувате продукти на дистрибуторски цени - с отстъпка от каталожната цена.
  Получавате печалба от продажби на дребно - 54% надценка.
 • Бонус Отстъпка за LO ≥ 100 Б от 5% до 38%
 • Бонус Отстъпка за СО на привлечените от вас Дистрибутори от 5% до 38%
  (за да се квалифицирате за този бонус трябва да имате LO>=100 Б)
 • Директорски Бонус
 • Еднократна парична награда

 

Компанията стимулира лидерите, които активно помагат на своите дистрибутори от първо ниво да станат директори.

 

Таблица 4. Еднократни награди

Еднократна награда - руб.

Условия за получаване на Награда

Сума на Еднократни награди * - руб.
Ранг Количество Директори на първо ниво КЕРС Брой месеци, през които трябва да са изпълнени определените критерии
1 500 000
( 75 000 лв. )
Брилянтен Директор 9 1 3 от 6 3 340 000
( 167 000 лв.)
1 000 000
( 50 000 лв.)
Изумруден Директор 8 1 3 от 6 1 840 000
( 92 000 лв. )
500 000
( 25 000 лв. )
Сапфирен Директор 7 1 3 от 6 840 000
( 42 000 лв. )
180 000
( 9 000 лв.)
Рубинен Директор 5 1 3 от 6 340 000
( 17 000 лв. )
90 000
( 4 500 лв. )
Перлен Директор 3 1 3 от 6 160 000
( 8 000 лв. )
45 000
( 2 250 лв. )
Златен Директор 2 1 3 от 6 70 000
( 3 500 лв. )
25 000
( 1 250 лв.)
Сребърен Директор 1 1 3 от 6 25 000
( 1 250 лв. )

* Изплаща се, ако условията са изпълнени за първи път след сключването на договор